Menu

 

Uchwała Fundacji 1/2018

Dofinansowanie uroczystości związanych z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę hali produkcyjnej w ramach Rządowego Programu "Praca dla więźniów".

 

Uchwała Fundacji 2/2018

Udostępnienie rachunku fundacji w celu przeprowadzenia zbiórki na zakup sztandaru do AŚ Suwałki.

 

Uchwała Fundacji 3/2018

Dofinansowanie zakupu sztandaru do AŚ Suwałki.

 

Uchwała Fundacji 4/2018

Udzielenie pomocy finansowej funkcjonariuszowi z ZK Czerwony Bór.

 

Uchwała Fundacji 5/2018

Udzielenie pomocy finansowej funkcjonariuszowi z ZK Czerwony Bór.

 

Uchwała Fundacji 6/2018

Dofinansowanie Dnia Dziecka w ZK Czerwony Bór.

 

Uchwała Fundacji 7/2018

Odmowa dofinansowania funkcjonariuszowi z Głogowa.

 

Uchwała Fundacji 8/2018

Uchwała o zmianie logo.

 

Uchwała Fundacji 9/2018

Uchwała o zmianie strony internetowej i otwarciu profilu na Facebooku.

 

Uchwała Fundacji 10/2018

Pokrycie kosztów związanych z materiałami promocyjnymi.

 

Uchwała Fundacji 11/2018

W sprawie przeprowadzenia zbiórki środków pieniężnych dla funkcjonariusza z ZK Białystok.

 

Uchwała Fundacji 12/2018

Zakup roll upu.

 

Uchwała Fundacji 13/2018

Dofinansowanie obchodów 100 lecia polskiego Więziennictwa.

 

Uchwała Fundacji 14/2018

Dofinansowanie ćwiczeń specjalistycznych Wrzesień 2018 w ZK Czerwony Bór.

 

Uchwała Fundacji 15/2018

Pokrycie kosztów związanych ze spotkaniem Rady i Zarządu Fundacji.

 

Uchwała Fundacji 16/2018

Udzielenie pomocy finansowej funkcjonariuszowi z ZK Białystok.